Welkom op de website van:
 
Productinformatie:
LTG
-luchtroosters
-luchtwatersystemen
-luchtverdeelsystemen
-plafondkoelpanelen
-hotelklimatisering
AKUSTIKTHERM
OPTICOMFORT
OPPERMANN
ALRE
Publicaties
Informatieaanvraag
Nieuws
Sitemap
Home
 

 


Akustiktherm is onderdeel van de Schneider Dńmmtechnik Group Schweiz.

Fabrikant van thermisch actieve- en akoestische bouwdeelsystemen

 

 

Akoestische oplossingen voor thermisch actieve bouwdeel systemen (TABS)

Leverbaar zijn:

  • Akoestische plafondsystemen voor thermisch actieve bouwdeel systemen(TABS)
  • Akoestische plafondsystemen in combinatie met thermisch geactiveerde bouwdeel elementen, zonder in beton ge´ntegreerde buizen

Betonkernactivering met behulp van thermisch actieve bouwdeel systemen (TABS)

In het algemeen kan gesteld worden, dat Thermisch Actieve Bouwdeel Systemen (TABS) in beton aangebrachte waterleidingen zijn, die dienen voor het koelen en verwarmen.

Het thermisch activeren van plafonds met behulp van waterdoorvoerende buissystemen heeft in korte tijd opmerkelijke belangstelling gewekt bij investeerders en opdrachtgevers.

Het principe van betonkernactivering

Een bekent fenomeen is, dat in historische gebouwen met zeer dikke buitenwanden, gedurende de zomer door de hoge opslagcapaciteit van deze wanden, zelfs bij hoge buitentemperatuur, aangenaam koele ruimtetemperaturen optreden. De in de ruimte optredende warmte wordt door de koele, massieve wanden geabsorbeerd.

Bij betonkern activering wordt gebruikt gemaakt van de opslagcapaciteit van bouwdelen.

Onbeklede betonplafonds worden als energiebuffer gebruikt. Voor het koelen neemt het plafond de warmte in de ruimte op, voor het verwarmen wordt via het plafond warmte toegevoegd.

Op basis van nieuwe energie besparingsmaatregelen moeten efficiŰnte systemen voor verwarmen en koelen ontwikkeld worden. Met het thermisch activeren van bouwdelen wordt aan deze eis voldaan en wordt een hoge thermische behaaglijkheid verkregen, uitgangspunt is dat het gebouw reeds aan bepaalde voorwaarden voldoet ( isolatie, zonwering, etc)

Akustiktherm« en betonkernactivering

Aan kantoren, administratiegebouwen, ziekenhuizen en ook verpleeghuizen worden eisen gesteld ten aanzien van het klimaat en akoestiek in ruimtes.

Door toepassing van betonkern activering wordt aan de eisen betreffende het ruimteklimaat beantwoord. Direct contact van de lucht met het beton van het plafond is daarbij een vereiste. Het ruwe beton van plafonds heeft echter een nadelig effect op de ruimteakoestiek. De gebruikelijke akoestische verbeteringsmaatregelen bewerkstellingen een isolerende werking en reduceren zodoende de functionaliteit van TABS tot 50 %

ATD-Akustiktherm AG heeft deze behoefte aangegrepen om geluidsabsorberende, thermisch geleidend plafondsystemen te ontwikkelen.

 

BETONKERNACTIVERING

Akoestische systemen voor thermisch actieve bouwdeel systemen (TABS)

 

Akoestische plafondsysteem (blauw) in combinatie met thermisch actieve bouwdeelsystemen (rood).  
Met 3 varianten:

Akustiktherm«Standard

Akustiktherm«Standard Light, 

Akustiktherm«Standard Lux

Voor een optimale ruimteakoestiek.           

Vlakken van het betonplafond worden niet ge´soleerd.                                             

Brochure
 

BETONOPPERVLAKTE - ACTIVERINGSSYSTEMEN

Akoestische plafondsystemen met thermisch geleidende en geactiveerde bouwdeel elementen zonder in  beton ge´ntegreerde buizen. 

Innovatieve betonactiveringssystemen voor koelen, verwarmen en akoestiek

 

Akoestische plafondsystemen (blauw) in combinatie(blauw met thermische beton oppervlakte activering (rood), zonder in beton ge´ntegreerde buizen.
EfficiŰnter koelen en verwarmen d.m.v. beton oppervlakte activering met:

Akustiktherm«Plus, 

Akustiktherm«Ultra,

Akustiktherm«Multi

Verwarmen tot 50 W/m2, Koelen tot 70 W/m2 bij een plafondbelegging van 50 %

Bij nieuwbouw, renovatie, verbouwen en voor later uitvoeren van conventionele TABS 

Brochure

 

Akustiktherm«ULK

Koelcapaciteitsverhoging d.m.v. snelle koeling

Brochure
Referenties foto's

   Voor info: tel.+31(0)341 493969, fax +31(0)341 493931, e-mail: info@klimaatsystemen.nl, Leeuwerikstraat 110, NL-3853 AG Ermelo

Copyright ę 2002 - 2015. Alle rechten zijn voorbehouden aan Opticlima Systems b.v.